office@funcity.bg
Home /

СДРУЖЕНИЕ ВАРНЕНСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

Вярваме, че активното участие и включване на младите хора в живота на общините е предпоставка за изграждане на демократично съзнание и инструмент за включването на младите хора в демократичните процеси на едно общество – метод за влияние върху местните, регионални и национални политики. Когато говорим за младежко участие, ние имаме предвид различни нива и форми на младежка активност и инициатива.

Сдружение “Варненски младежки фестивал” е учредено в края на 2010г. и регистрирано в началото на 2011г. с цел провеждане и организиране на ежегоден младежки фестивал в град Варна. Фестивалът цели да подкрепя, развива и насърчава младежки автори и творци с изявени интереси в областта на културата, спорта и неформалното образование, като им осигурява сцени и възможност за изява на техните таланти и умения. През 2011г. се провежда пъровто издание на младежкия фестивал Funcity, с финансовата подкрепа на Община Варна.

Сдружението се управлява от Общо събрание и Управителен съвет в съответсвие с приетия устав на организацията. Общото събрание избира координатори в осъответните области, а Управителния съвет определя екипите, които работят по подготовката и реализацията на фестивала.

За контакти с организацията: office@funcity.bg

Людмила Манева, председател на УС