office@funcity.bg
Home /

ЗА НАС

Funcity е събитие в културния живот на град Варна, реализирано със съвместните усилия на 38 варненски младежки организации, представители на местната власт в лицето на Община Варна, ентусиасти и доброволци, които работят за концепцията и подпомагат реализирането на фестивала.

FUNCITY 2013 се реализирва от екип:

Александър Николов – координатор дейност ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
Станислав Минев – координатор дейност СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА – ТАНЦИ и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Стефан Бъчваров – координатор дейност СПОРТ и МУЗИКА
Мария Баджакова – координатори в дейност ДРУГИ
Нора Стефанова и Гергана Джуфова – коордиантори на ДОБРОВОЛЦИ и ЗАНАЯТИ

Людмила Манева – връзки с обществеността, Варненски младежки фестивал
Светлана Пасева – нач. отдел “Младежки дейности”, ДМДС, Община Варна – връзки с обществеността
Дарина Иванова и Пламен Колесниченко – ДМДС, Община Варна – логистика и техническо обслужване

За връзка с координаторите: youthforvarna@gmail.com
За връзка с ДМДС: varnanamladite@gmail.com
тел. 052 820 803

Работно време: понеделник-петък от 12.00 до 18.00 часа