office@funcity.bg
Home /

FUN Capital

Инициативата FUN Capital се реализира в рамките на проект Youth Capitals in Action на Община Варна по програма „Младежта в действие”, Дейност 4.6 Партньорства. Инициативата включва серия от пет еднодневни събития, включващи музика, спорт, занаяти, сценични изкуства и визуални изкуства, които се реализират в рамките на 18 месеца, така че да дадат възможност на младите да опознаят и да се развиват постоянно в областите, които харесват. Всяка от инициативите се реализира в четири основни стъпки: планиране, подготовка, реализация и оценка. Ще бъдат организирани обучения на екипа на ВМФ за успешни инициативи, както и обучения и работни срещи за младежи, които да развият уменията си за подкрепа и участие в организирането на младежки проекти и инициативи. Периодът на реализиране е Юли 2014 – Декември 2015.